5 năm trước

Hà Nội: Rà soát dự án đô thị phải tạm dừng và điều chỉnh xong trước ngày 05/10

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã về việc báo cáo kết quả rà soát tổng thể các dự án khu đô thị mới và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.


Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các quận, huyện, thị xã nội dung rà soát tổng thể các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã có nhiều văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát tổng thể các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/8/2014. Trên cơ sở đó phân loại các dự án tiếp tục thực hiện, tạm dừng hoặc triển khai theo kế hoạch phát triển nhà ở, đồng thời tập trung hoàn chỉnh đồng bộ các khu nhà ở, khu đô thị đã hoàn thành.

Tuy nhiên, vẫn còn 14 đơn vị (Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Hà Đông, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên) chưa có báo cáo về việc rà soát.

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc UBND thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ này, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát báo cáo, tổng hợp số liệu và chịu trách nhiệm về tiến độ, số liệu; đề xuất việc xây dựng khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, dự án cần điều chỉnh để được tiếp tục triển khai, các dự án phải dừng, thời gian hoàn thành muộn nhất vào ngày 05/10/2014.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các quận, huyện, thị xã nội dung rà soát. Các số liệu trong bảng biểu cần tập trung thực hiện báo cáo. Trên cơ sở số liệu báo cáo, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở, ngành: KH&ĐT, Quy hoạch - Kiến trúc, TN&MT, Tài chính, Cục Thuế Hà Nội khớp nối số liệu để hoàn thành số liệu tổng thể, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2014.

Sở TT&TT chủ trì cùng các Sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng đề xuất việc bố trí kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án sau khi có kết quả rà soát tổng thể.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu, kịp thời cung cấp cho các sở, ngành, đơn vị trong việc nghiên cứu cơ chế, chính sách và báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo điều hành công tác phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản: thời gian hoàn thành trong tháng 11/2014...

Quốc Bình
theo Xây dựng

Từ khóa: