7 tháng trước

HNG 'ế' toàn bộ 30 triệu cổ phần chào bán riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp

Trong đợt chào bán 149,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp từ 7/12/2017 đến 5/3/2018 thì HNG chỉ chào bán thành công được 119,7 triệu cổ phần để hoán đổi nợ cho một tổ chức và ba cá nhân.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố kết quả chào bán 149,7 triệu cổ phiếu gồm 30 triệu cổ phần chào bán riêng lẻ và 119,7 triệu cổ phần chào bán để hoán đổi các khoản nợ.

HAGL Agrico cho biết tổng số cổ phiếu đã phân phối là 119,7 triệu cổ phiếu, chiếm gần 80% tổng lượng chào bán với giá 10.000 đồng/cp. Đây chính là số cổ phần chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ cho một tổ chức và ba cá nhân.

Sau khi chào bán thành công, Công ty cổ phần Hưng Thăng Lợi Gia Lai đã trở thành cổ đông lớn của HAGL Agrico khi sở hữu 5,64% và ba cá nhân còn lại cùng sở hữu 2,62% vốn tại đây.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia chào bán riêng lẻ (Nguồn: HNG)

Vì không thu được tiền từ đợt chào bán riêng lẻ hoán đổi nợ mà HAGL Agrico vẫn phải chi gần 856 triệu đồng cho các chi phí liên quan nên tổng thu ròng từ đợt chào bán là âm gần 856 triệu đồng.

Sau chào bán, vốn điều lệ của HAGL Agrico tăng từ hơn 7.671 tỷ đồng lên hơn 8.868 tỷ đồng

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: