6 năm trước

Huy động 675 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Ngày 26/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

Ngày 26/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.


Giám sát theo dõi hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 7,9-8,8%/năm. Kết quả, đã huy động được 450 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,95%/năm, tăng 0,35% so với lãi suất trúng thầu trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 875 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8,3-9,5%/năm. Kết quả, huy động được 125 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,3%/năm, giảm 0,1% so với lãi suất trúng thầu trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,1%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 24.057 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Huy-dong-675-ty-dong-trai-phieu-do-VDB-phat-hanh/20138/213136.vnplus

Thùy Dương
theo TTXVN

Từ khóa: