8 năm trước

Intel đầu tư 24 triệu USD vào 7 công ty phần mềm

Intel đã đầu tư 24 triệu USD vào 7 công ty phần mềm đang xây dựng các sản phẩm trong những lĩnh vực họ xem là quan trọng, chủ yếu để làm dịch vụ dựa trên đám mây.

Intel đã đầu tư 24 triệu USD vào 7 công ty phần mềm đang xây dựng các sản phẩm trong những lĩnh vực họ xem là quan trọng, chủ yếu để làm dịch vụ dựa trên đám mây.

Chi nhánh Intel Capital của Công ty đã đầu tư vào DynamicOps (nhà sản xuất tự động hóa đám mây), enLighted (nhà cung cấp phần mềm quản lý xây dựng), Guavus (nhà cung cấp dịch vụ phân tích thời gian thực), IP Commerce (nhà sản xuất PaaS - nền tảng như một dịch vụ), Swrve New Media (nhà cung cấp dịch vụ phân tích game xã hội).

Intel Capital cũng đã đầu tư tiếp vào công ty phân tích dự đoán Revolution Analytics và công ty phương tiện truyền thông trực tuyến Gaikai. Họ không cho biết đã đầu tư vào mỗi công ty bao nhiêu.

Phần mềm ngày càng trở nên chiến lược hơn với Intel khi họ cố gắng để đảm bảo cho các bộ xử lý của mình vẫn quan trọng trong những thị trường ngoài môi trường khách/chủ (client/server) truyền thống. Các xu hướng như điện toán đám mây, điện toán di động đang là những công nghệ nóng, yêu cầu Intel làm việc với các nhà phát triển và khách hàng theo nhiều cách thức mới.

Trong năm 2010, Intel Capital đã có 119 vụ đầu tư trị giá 327 triệu USD, Intel cho biết. Khoảng 44% của những khoản đầu tư đó là ở bên ngoài Bắc Mỹ.

Theo PC World VN (IDG News Service)
Từ khóa: