5 tháng trước

Lạ lùng trồng cây để ngăn cháy rừng

Đường băng xanh Là giải pháp được trồng cây hỗn giao, có kết cấu nhiều tầng, chọn những loài cây có khả năng chịu lửa tốt, phân chia rừng thành các lô nhằm ngăn cản cháy lớn. Liệu đường băng này có tác dụng ngăn cháy rừng.

Theo VTC
Từ khóa: