Sự kiện hot
7 tháng trước

Lãi sau thuế quí III của PPC giảm 53%

CTCP Nhiệt điện Phả Lại cho biết sản lượng điện sản xuất quí III thấp hơn 273 triệu kWh so với quí III/2019. Mặt khác, đơn giá bán điện bình quân cũng thấp kéo lùi doanh thu từ hoạt động sản xuất điện.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) công bố kết quả kinh doanh quí III/2020 với doanh thu thuần giảm 20% so với cùng kì năm trước, còn 1.557 tỉ đồng, chủ yếu do doanh thu bán điện giảm.

Doanh nghiệp cho biết sản lượng điện sản xuất quí III thấp hơn 273 triệu kWh so với quí III/2019. Mặt khác, đơn giá bán điện bình quân cũng thấp kéo lùi doanh thu từ hoạt động sản xuất điện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giá vốn chỉ giảm 19% khiến lợi nhuận gộp của PPC giảm 32% xuống 119 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 9% quí III/2019 xuống 7,6% quí này. Trong kì, doanh thu tài chính giảm 33% so với cùng kì năm trước, còn gần 23 tỉ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi và cho vay giảm hơn 13 tỉ đồng.

Chi phí tài chính quí III năm nay ghi nhận gần 9 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước công ty nhận về gần 41 tỉ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, tổn thất đầu tư và đánh giá lại lỗ chênh lệch tỉ giá.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PPC đạt gần 6.057 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với cùng kì năm trước. Song, lãi trước thuế và sau thuế lần lượt giảm 37% và 35%, về mức 595 tỉ đồng và 505 tỉ đồng. Tạm tính, EPS trailing (lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 4 quí liên tiếp) khoảng 3.107 đồng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của công ty ghi nhận hơn 6.851 tỉ đồng, giảm gần 6% so với thời điểm đầu kì. Trong đó, khoản tiền gửi tiết kiệm tăng 480 tỉ đồng so với đầu năm, lên 1.540 tỉ đồng. Trái lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 39%, còn 1.381 tỉ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU 

Từ khóa: