Sự kiện hot
3 năm trước

Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật mới nhất tháng 5/2021

Tháng 5 này, khung lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền từ kỳ hạn 1 tháng trở lên nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)  

Khảo sát đầu tháng 5, biểu lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được giữ nguyên tại tất cả các kỳ hạn gửi so với ghi nhận trước đó. Do đó, phạm vi lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền từ kỳ hạn 1 tháng trở lên nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, lãi nhận cuối kỳ.

Trong đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được Vietinbank quy định lãi suất ở mức là 3,1%/năm. Lãi suất huy động trong khoảng kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được ấn định cùng mức là 3,4%/năm.

Ngoài ra, khách hàng đăng ký các khoản tiết kiệm mở mới hoặc tái tục tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tại ngân hàng này sẽ được hưởng mức lãi suất là 4%/năm.

Tại các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng, lãi suất ngân hàng VietinBank đang đồng thời triển khai ở mức cao nhất ghi nhận được trong tháng 5 này là 5,6%/năm.

Trường hợp khách hàng có các khoản tiền gửi ngắn hạn như dưới 1 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm. Trong khi loại tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất được quy định ở mức không đổi là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 5/2021 mới nhất

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: VietinBank.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp trong tháng 5 này cũng không đổi tương tự như đối với phân khúc khách hàng cá nhân. Theo đó, phạm vi lãi suất được áp dụng cho phân khúc khách hàng này vẫn dao động từ 3%/năm đến 4,9% năm. Kỳ hạn mà khách hàng phải đăng ký để được hưởng lãi suất trong khung này là từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng, khách hàng sẽ được nhận lãi suất là 3%/năm. Trong khi lãi suất niêm yết cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng cùng là 3,3%/năm. Tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hiện tiếp tục được ấn định lãi suất là 4,7%/năm.

Tại biểu lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng VietinBank tiếp tục duy trì lãi suất cao nhất là 4,9%/năm tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Ngoài ra, tiền gửi ngắn hạn gửi dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn dành cho phân khúc khách hàng này cùng được áp dụng là 0,2%/năm.

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: