7 tháng trước

Lịch chốt quyền cổ tức (12 - 19/3): 'Mưa' tiền mặt từ 11 doanh nghiệp

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM từ ngày 12 - 19/3.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) tỷ lệ 20%, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (Mã: SMB) tỷ lệ 15%...

GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền. Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HOSE từ ngày 12 - 19/3 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HNX từ ngày 12 - 19/3 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên UPCoM từ ngày 12 - 19/3 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: