3 tháng trước

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm OCB chỉ đạt 35% kế hoạch, nợ xấu tăng gần 34%

Nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 1.118 tỉ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kì năm trước, chỉ đạt 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm (3.200 tỉ đồng). Cho vay khách hàng và nợ xấu đồng loạt tăng mạnh.

Cho vay và nợ xấu cùng tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm

Theo báo cáo tài chính quí II/2019, sau nửa đầu năm tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng 8,1% đạt 108.039 tỉ đồng. 

Trong đó, đáng chú ý cho vay khách hàng của ngân hàng tăng trưởng mạnh 20% đạt 67.577 tỉ đồng, cao hơn rất nhiều mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duyệt vào đầu năm (13%). 

OCB là một trong những ngân hàng được phê duyệt áp dụng Basel II sớm vào cuối năm 2018 và cũng đang trong quá trình xin được nới "room" tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin về việc kết quả phản hồi của NHNN.

Cùng với tăng trưởng mạnh cho vay, nợ xấu của ngân hàng tăng 34% lên 1.726 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 2,29% vào cuối năm 2018 lên 2,55%. Số dư trái phiếu VAMC của OCB vào cuối tháng 6 là 142 tỉ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 94 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-07-31 at 16
Một số chỉ tiêu tài chính của OCB. (Nguồn: BCTC OCB).

Số dư tiền gửi của khách hàng tăng trưởng khiêm tốn với 64.458 tỉ đồng, tăng 6,8%. Trong đó có khoản tiền gửi lớn hơn 605 tỉ đồng của tổ chức có liên quan là Tổng công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên với khoản lãi phải trả là hơn 2,6 tỉ đồng.

Một điểm đáng lưu ý khác là số dư các khoản lãi, phí phải thu của ngân hàng tăng mạnh từ 1.116 tỉ đồng lên 1.383 tỉ đồng, tương đương tăng 24%, con số này bằng khoảng 73% thu nhập lãi thuần trong nửa đầu năm của OCB.

Chi tiết số dư lãi dự thu của ngân hàng

Screen Shot 2019-07-31 at 16
Nguồn: BCTC OCB.

Mức chi bình quân cho nhân viên là 9 triệu đồng/tháng

Trong kì, ngân hàng đã cắt giảm 4% số lượng nhân viên xuống còn 7.098 nhân viên. Đồng thời, OCB đã tăng chi cho nhân viên từ hơn 148 tỉ đồng (quí II/2018) lên 195 tỉ đồng (quí II/2019), tăng gần 32%. 

Mức chi trung bình hàng tháng cho một nhân viên ước đạt 9 triệu đồng, một con số khá thấp khi so sánh với các ngân hàng hiện nay.

Screen Shot 2019-07-31 at 15
Nguồn: BCTC OCB.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm chỉ đạt 35% kế hoạch

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 1.118 tỉ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kì năm trước, chỉ đạt 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm (3.200 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỉ đồng.

Nguyên nhân của việc sụt giảm lợi nhuận trong kì là hoạt động kém sắc của mảng đầu tư và kinh doanh chứng khoán và tăng chi phí dự phòng rủi ro thêm 6,7%. Hai mảng này ghi nhận  lợi nhuận giảm so với cùng kì năm trước lần lượt 1,3% và 36,2%. 

Screen Shot 2019-07-31 at 16
Kết quả kinh doanh của OCB (Nguồn: BCTC OCB).

Ngân hàng OCB có khoản đầu tư góp vốn dài hạn trị giá gần 25 tỉ đồng vào 5 công ty sau: CTCP Quản lí Đầu tư Thành Việt (8,8 tỉ đồng); CTCP Đầu tư Ánh sáng Chung (8,69 tỉ đồng); CTCP Khách sạn Sài Gòn Tourane (3 tỉ đồng); CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (3 tỉ đồng); CTCP Bất động sản Bến Thành - Đức Khải (1,5 tỉ đồng)

Screen Shot 2019-07-31 at 15
(Nguồn: BCTC OCB).

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: