8 năm trước

Lợi nhuận hợp nhất của Vietcombank đạt 5.700 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) vừa có thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh trong năm 2011.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) vừa có thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh trong năm 2011.

Đến cuối năm 2011, vốn chủ sở hữu của Vietcombank đạt gần 29.200 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với năm 2010.

Cụ thể, trong năm 2011, nguồn vốn huy động từ nền kinh tế của Vietcombank tiếp tục có sự tăng trưởng tốt với trên 17% so với năm 2010, đạt gần 242.300 tỷ đồng; trong đó huy động vốn từ dân cư tăng mạnh ở mức trên 23% so với năm trước, đạt gần 122.000 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng năm 2011 của Vietcombank đạt gần 210.000 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng được kiểm soát ở mức 18,5% và chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ xấu được kiềm chế ở mức 2,1%.

Tính đến hết 31/12/2011, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 369.200 tỷ đồng, tăng 20,3% và vốn chủ sở hữu đạt gần 29.200 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với năm 2010; lợi nhuận hợp nhất đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm 2010 và vượt kế hoạch đề ra; ROE đạt gần 17,5% và ROA đạt gần 1,3%.

Về dịch vụ, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua Vietcombank trong năm 2011 tăng 25,2% so với  năm 2010 và chiếm 19,2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Kinh doanh thẻ tiếp tục khẳng định vị thế số một trên thị trường thẻ Việt Nam; doanh số thanh toán thẻ quốc tế đạt mức kỷ lục gần 1 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm 2010; doanh số thanh toán thẻ nội địa Connect24 đạt gần 900 tỷ đồng, tăng gần gấp hai lần so với năm 2010; doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank phát hành đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Doanh số chuyển tiền kiều hối đạt 1,43 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm 2010. Tổng doanh số mua bán ngoại tệ trong năm qua được Vietcombank duy trì ở mức xấp xỉ 34 tỷ USD.

Năm 2012, Vietcombank đặt mục tiêu kiểm soát mức tăng từ 15 - 17% đối với dư nợ cho vay khách hàng và phấn đấu đạt mức tăng từ 18 - 20% chỉ tiêu huy động vốn từ nền kinh tế; lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ tiêu là 6.500 tỷ đồng; ROE đạt mức 15% và ROA đạt 1,22%, nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,8%.

Quỳnh Trang
Theo VnEconomy

Từ khóa: