9 tháng trước

Một cá nhân chi hơn 500 tỷ đồng mua gần 17 triệu cổ phiếu Techcombank

Trong đợt 1 chào bán ra công chúng năm 2017, Techcombank đã bán được 52,6 triệu cổ phần, số lẻ phát sinh và không chào bán hết là gần 17,4 triệu cổ phần được phân phối cho 9 cá nhân và tổ chức. Trong đó, một cá nhân đã mua gần 17 triệu cổ phần.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng đã bán được hơn 52,6 triệu cổ phần trong đợt 1 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017.

Số lượng cổ phần đăng ký chào bán ban đầu là 70 triệu cổ phần. Do vậy, số lượng cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không chào bán hết là gần 17,4 triệu cổ phần.

Theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông, HĐQT quyết định phân phối số cổ phần này cho 9 cá nhân và tổ chức với giá chào bán là 30.000 đồng/cp. Trong đó, ông Nguyễn Đức Thuận là người mua được số cổ phiếu lớn nhất là hơn 16,9 triệu cổ phiếu. Như vậy, ông Thuận đã bỏ ra khoảng 508 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

Sau đợt tăng vốn lần này, Techcombank ước thu về khoảng 2.100 tỷ đồng.

Theo phương án tăng vốn trước đó, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu phiếu ra công chúng. Số lượng cổ phiếu thực hiện chào bán là 500 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,56318 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 0,56318 quyền mua cổ phiếu mới).

Việc chào bán sẽ được chia thành hai đợt, trong đó, ngân hàng vừa hoàn tất đợt 1 với 70 triệu cổ phiếu. Sau đợt này, Techcombank sẽ chào bán đợt 2 với 430 triệu cổ phiếu dự kiến thực hiện trong năm 2017 hoặc 6 tháng đầu năm 2018.

Trúc Minh
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: