Sự kiện hot
3 năm trước

Năm Bảy Bảy chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu

Mục đích sử dụng nguồn vốn sau khi thu được từ trái phiếu, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng huy động trong đợt 1 để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và dùng 200 tỷ đồng trong đợt 2 để thực hiện Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) thông báo chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, lãi suất năm đầu tiên là 11%, lãi suất điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.  

Năm Bảy Bảy dự kiến chia thành 2 đợt phát hành, đợt 1 phát hành 500 tỷ đồng vào ngày 9/6 và đợt còn lại phát hành 200 tỷ đồng trước ngày 31/12. Loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. 

Mục đích sử dụng nguồn vốn sau khi thu được từ trái phiếu, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng huy động trong đợt 1 để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và dùng 200 tỷ đồng trong đợt 2 để thực hiện Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

Tài sản bảo đảm của 7.000 trái phiếu nói trên là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh. Ngoài ra còn có quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do công ty mẹ - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) sở hữu. Hiện CII đang sở hữu 93,48% vốn tại Năm Bảy Bảy.

Gần đây, HĐQT Năm Bảy Bảy vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16%. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/6, thời gian thanh toán dự kiến là 24/9. Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông chấp thuận phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%.  

Doanh nghiệp cũng dự kiến sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng và/hoặc chia cổ tức và/hoặc phát hành tối đa 500.000 cổ phiếu ESOP. Cuối năm 2020, Năm Bảy Bảy đã chi gần 359 tỷ đồng để mua vào hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ, nâng tổng lượng cổ phiếu quỹ sở hữu từ hơn 7,15 triệu lên hơn 22,22 triệu cổ phiếu.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 37,5% so với thực hiện trong năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 25%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: