9 năm trước

Nguyên nhân làm tăng giá hàng hóa trên toàn cầu

Ngày 6/6, Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) nhận định việc các nhà đầu tư tài chính tăng đầu tư vào các thị trường hàng hóa, chứng khoán, tiền tệ, hàng thế chấp… là nguyên nhân quan trọng làm tăng giá nhiều loại hàng hóa trên toàn cầu.

Ngày 6/6, Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) nhận định việc các nhà đầu tư tài chính tăng đầu tư vào các thị trường hàng hóa, chứng khoán, tiền tệ, hàng thế chấp… là nguyên nhân quan trọng làm tăng giá nhiều loại hàng hóa trên toàn cầu.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 
Nghiên cứu của UNCTAD về giá hàng hóa trong thị trường hàng hóa được tài chính hóa nhấn mạnh tăng đầu tư tài chính đã tác động lớn đến giá hàng hóa, vì vậy, các chính phủ cần phải can thiệp trực tiếp thông qua các biện pháp kiểm soát tiến trình tăng đầu tư tài chính này.

Vai trò của các thị trường hàng hóa biến đổi thành các thị trường tài chính đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Không có sự kiểm soát để cân bằng hệ thống, các đầu tư tài chính sẽ tạo ra các bong bóng giá cả khiến giá các loại hàng hóa, đặc biệt là lương thực, vượt khỏi tầm với của hàng tỷ người nghèo ở thế giới đang phát triển.

Nghiên cứu của UNCTAD đề xuất các cải tổ, trong đó các nền kinh tế cần tăng cường minh bạch trong các thị trường trao đổi hàng hóa, thị trường chứng khoán giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt, dữ liệu hàng hóa tồn kho và các hành động thông qua sử dụng dự trữ của chính phủ, đặc biệt là sự can thiệp trực tiếp của chính phủ vào các thị trường này.

Sự can thiệp như vậy giúp những người tham gia thị trường tôn trọng các nền tảng của thị trường và giúp chính phủ kiểm soát hiệu quả các thị trường này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
Từ khóa: