9 tháng trước

Nhờ tốc độ tăng thu cao, bội chi NSNN 10 tháng đầu năm được giữ ở mức thấp

Con số thu ngân sách 10 tháng đầu năm phát ra những tín hiệu khá tích cực cùng với mức chi ngân sách tăng khiêm tốn đã giữ mức bội chi NSNN chỉ bằng 53,1% dự toán, tương đương 1,89% GDP.

10 tháng đầu năm, mức bội chi NSNN chỉ bằng 53,1% dự toán, tương đương 1,89% GDP.

Uỷ Ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố Báo cáo Tình hình kinh tế - tài chính tháng 10/2017 và 10 tháng đầu năm 2017.

Khai khoáng tăng trưởng âm, công nghiệp chế biến, chế tạo vươn lên dẫn đầu tạo động lực cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao. Tổng cầu duy trì sự cải thiện tích cực nhờ cầu tiêu dùng tăng. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, vì vậy cán cân thương mại tiếp tục thặng dư.

Tốc độ tăng thu NSNN đạt mức cao nhất trong 3 năm gần đây

Theo dự toán từ đầu năm 2017, tổng thu cân đối NSNN ở mức 1.212.180 tỷ đồng. Trong đó nguồn thu nội địa được kỳ vọng lớn nhất, ước đạt 990.280 tỷ đồng. Tiếp theo là thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô, được dự toán lần lượt ở mức 180.000 tỷ và 38.300.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, tổng thu NSNN 10 tháng đạt 71,4% so với dự toán, tăng 17,5% so cùng kỳ (cùng kỳ 2016 tăng 3,8% và cùng kỳ 2015 tăng 5,6%). Dầu thô gần như đã cán đích dự toán khi nguồn thu mang về thực hiện được 92% kế hoạch.

Con số thu ngân sách 10 tháng đầu năm phát ra những tín hiệu khá tích cực khi tất cả nguồn thu nội địa, dầu thô và từ xuất nhập khẩu đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, xét về chi ngân sách, theo dự toán nguồn chi cân đối NSNN là 1.390.480 tỷ đồng, với mức dự toán lớn nhất cho chi thường xuyên và đầu tư phát triển. Trên thực tế, mức chi NSNN 10 tháng vừa qua ghi nhận mức tăng rất thấp, chỉ ở mức 3,8%.

Tốc độ tăng thu cao, chi ngân sách tăng không đáng kể. Nhờ vậy, bội chi NSNN được giữ ở mức thấp, chỉ bằng 53,1% dự toán, tương đương 1,89% GDP.

Dự kiến bộ chi NSNN giảm khoảng 4 nghìn tỷ đồng so với dự toán

Theo đánh giá của UBGSTCQG, với tiến độ thực hiện như hiện tại, các chỉ tiêu NSNN năm 2017 về cơ bản sẽ được đảm bảo.

Dự kiến năm 2017, thu NSNN sẽ tăng 2,3% so dự toán chủ yếu do vượt thu của ngân sách địa phương. Do đó, bội chi NSNN giảm khoảng 4 nghìn tỷ đồng so với dự toán, ở mức 174,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế năm 2017 dự kiến đạt kế hoạch (6,7%) sẽ đảm bảo chỉ tiêu bội chi NSNN so GDP. Bội chi NSNN năm 2017 ước đạt 3,5% so với GDP, thấp hơn so cùng kỳ 2 năm trước (năm 2015: 4,26%; năm 2016: 3,64%), đảm bảo mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Quỳnh Trang
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: