9 tháng trước

PMI sản xuất Việt Nam kết thúc thời kỳ tăng trưởng kéo dài 12 tháng

Theo báo cáo của Nikkei, tốc độ cải thiện điều kiện kinh doanh ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục chậm lại trong tháng 11, với số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm, sản xuất thì đình trệ.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất, đã giảm từ mức 51,6 điểm trong tháng 10 xuống 51,4 điểm trong tháng 11. Mặc dù tiếp tục báo hiệu tình trạng cải thiện sức khỏe của lĩnh vực sản xuất, tốc độ cải thiện của các điều kiện kinh doanh là yếu nhất kể từ tháng 3/2016.

"Cho đến thời điểm này, quý cuối cùng của năm 2017 có phần thất vọng đối với lĩnh vực sản xuất Việt nam. Sau khi tăng trưởng chậm lại trong tháng 10, vẫn có những dấu hiệu suy yếu trong tháng 11 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu hơn và sản lượng bị đình trệ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất tiếp tục tăng mạnh số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng và điều này cho thấy tình trạng trì trệ hiện nay dự kiến chỉ là tạm thời", ông Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Markit, nhận định.

Tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 đã chậm lại tháng thứ hai liên tiếp, với tốc độ tăng của cả số lượng đơn đặt hàng mới tổng thể và tổng số lượng đơn đặt hàng mới đều chậm lại. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trong suốt hai năm qua.

Trong khi số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, mức tăng yếu hơn đã dẫn đến sản lượng của các nhà sản xuất hầu như không thay đổi. Tình trạng đình trệ đã kết thúc thời kỳ tăng trưởng kéo dài 12 tháng. Có một số báo cáo cho biết tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã kìm hãm sản xuất. Với sản lượng hầu như không thay đổi, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm tháng thứ năm liên tiếp.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại đã giúp các công ty giải quyết lượng công việc tồn đọng trong tháng. Lượng công việc chưa thực hiện đã giảm lần đầu tiên trong năm tháng, và với mức tăng mạnh và là nhanh nhất kể từ tháng 6/2016.

Mặc dù sản lượng đình trệ và số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại, các nhà sản xuất tiếp tục tuyển thêm nhân viên. Tốc độ tạo thêm việc làm hầu như ngang bằng với tháng 10.

Chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11 trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng. Chi phí đầu vào tăng đã khiến các công ty phải tăng giá bán hàng, và đây là tháng thứ ba liên tiếp giá bán hàng tăng.

Theo báo cáo thời gian giao hàng của người bán hàng kéo dài trong tháng 11 là do thiếu hụt nguồn cung. Thời gian giao hàng đã bị kéo dài trong mười tháng liên tiếp, và mức độ là lớn nhất kể từ tháng 4.

Bên cạnh đó, khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên vật liệu cũng được báo cáo là nguyên nhân dẫn đến giảm tồn kho hàng mua. Tồn kho hàng hóa trước sản xuất đã giảm lần đầu tiên trong 17 tháng. Tình trạng này xảy ra bất kể hoạt động mua hàng tiếp tục tăng mạnh. Hoạt động mua hàng hóa đầu vào đã tăng trong suốt hai năm qua, và các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân một phần là do các công ty muốn tăng hàng tồn kho.

Lyly Cao

Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: