Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Quý III/2022 ngân hàng Sacombank Lãi trước thuế tăng 86%

BCTC hợp nhất của Sacombank vừa được công bố, nợ xấu tại thời điểm cuối quý III/2022 giảm đến 34% so với đầu năm.

Định giá thị trường quá rẻ, nhà đầu tư gom cổ phần Sacombank trúng số độc  đắc? - CafeLand.Vn...

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; HoSE: STB) ghi nhận hoạt động chính tăng đến 74%, thu được gần 5.762 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Các nguồn thu ngoài lãi cũng khả quan như lãi từ dịch vụ tăng 75% ( đạt 1.031tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 46% ( đạt 220 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 5% ( đạt41 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.957 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Mặc dù Sacombank dành ra 2.425 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, nhưng Ngân hàng vẫn lãi trước thuế hơn 1.532 tỷ đồng, tăng tới 86% so với cùng kỳ và tăng 16% so với quý II/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sacombank thu được hơn 9,990 tỷ đồng lợi nhuận thuần. Tuy nhiên, Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.3 lần cùng kỳ (5,550 tỷ đồng), do đó thu được 4,440 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 37%.

So với kế hoạch 5,280 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Sacombank đã thực hiện được 84% sau 9 tháng.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Sacombank mở rộng thêm 8% so với đầu năm, tăng lên mức 564.193 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tại quỹ tăng 26% đạt 10.350 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác gấp 2,3 lần đạt 17.462 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 8% 420.748 tỷ đồng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: