7 năm trước

Sàn Hà Nội: 78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, tính đến ngày 10/4/2012, trên sàn Hà Nội, có 78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong số 396 cổ phiếu đang niêm yết (chiếm gần 20%).

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, tính đến ngày 10/4/2012, trên sàn Hà Nội, có 78 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong số 396 cổ phiếu đang niêm yết (chiếm gần 20%).

Trong số đó, có 5 cổ phiếu là AMC, ASA, FLC, KHL và LAS chưa được giao dịch ký quỹ do mới niêm yết (chưa đủ 6 tháng). Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm 15 cổ phiếu đang bị đưa vào diện cảnh báo, 9 cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát và 1 cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch. Số cổ phiếu còn lại đều nằm trong diện có kết quả kinh doanh năm 2011 thua lỗ hoặc chưa nộp báo cáo tài chính năm 2011. Đáng chú ý, danh sách này có tới 15 cổ phiếu của công ty chứng khoán.

Nguyên tắc xác định danh sách cổ phiếu không được phép thực hiện giao dịch ký quỹ được thực hiện theo Điều 10, Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Được biết, vào thời điểm chính thức được giao dịch ký quỹ, HNX đã công bố danh sách 97 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ.

Q.Sơn
Theo DTCK


Từ khóa: