9 tháng trước

Sau Chủ tịch Lê Viết Hải, Kế toán trưởng tiếp tục gửi thư đính chính tin đồn đến cổ đông Hòa Bình

Kế toán trưởng Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy vừa có thư gửi đến cổ đông giải đáp thắc mắc xoay quanh tình hình hoạt động của công ty.

Dự án Celadon City của Hòa Bình (Ảnh: HBC)

Sau thông báo ngày 3/11/2017 “về việc Cổ đông HBC cần cảnh giác”, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) lại tiếp tục nhận được thông tin thông tin ảnh hưởng không tốt đến cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, khi nhận được thông tin từ Tuấn Mạnh Nguyễn (người bị cáo giác là đã tung tin bịa đặt vụ Hoà Bình bị xù nợ trước đây) đưa ra, cổ đông Đỗ Nhật Anh đã yêu cầu Kế toán trưởng HBC trả lời một số câu hỏi mà anh tiếp nhận được từ Tuấn Mạnh Nguyễn. Đáp lại, Kế toán trưởng công ty, bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy đã có thư gửi giải đáp chi tiết những thắc mắc của cổ đông và những vấn đề mà ông Tuấn Mạnh Nguyễn đưa ra.

Thông tin đăng tải của ông Tuấn Mạnh Nguyễn về HBC trên trang mạng xã hội "Chí Phèo chứng khoán".

Trong thư, bà Thủy khẳng định Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo nguyên tắc thận trọng, đảm bảo phản ánh đúng đắn tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm túc chế độ kế toán Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. BCTC từ nhiều năm qua đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán quốc tế Ernst and Young, một trong 4 công ty kiểm toán uy tín và lớn nhất trên thế giới.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất 30/6/2017, công ty kiểm toán Ernst and Young đã ghi nhận: “Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ”.

Dưới đây là phần phản hồi cụ thể của bà Thủy trước thông tin đăng tải của ông Tuấn Mạnh Nguyễn đã tung lên mạng xã hội.

Nhưng chưa thu được tiền, khách hàng chưa trả

Bà Thủy cho biết, đây là một cách hạch toán doanh thu bình thường và đúng theo quy định kế toán hiện hành. Chuẩn mực kế toán Việt Nam qui định việc hạch toán doanh thu không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nội dung này đã được trình bày trong mục 3.18 của thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Hạch toán = khối lượng ước lượng thi công, khách không xác nhận

Theo bà Thủy, ý kiến này là hoàn toàn sai. Tất cả các khoản hạch toán doanh thu của HBC đều tuân thủ theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được kiểm toán kiểm tra trên cơ sở phải có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chi tiết và được ký xác nhận bởi khách hàng hoặc đơn vị được uỷ quyền bởi khách hàng (thường là tư vấn giám sát - đại diện của khách hàng/chủ đầu tư) nên không có việc đưa vào hạch toán những khối lượng ước tính mà không có xác nhận của khách hàng.

BCTC dòng tiền chả có xu nào ngày càng nợ nần chồng chất

Đáp lại, bà Thủy đó biết, việc sử dụng vốn vay ở mức phù hợp để kích thích tăng trưởng và mang đến hiệu quả tối đa trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu là cần thiết và đòi hỏi phải có một năng lực quản trị tài chính ở trình độ cao. Từ vốn chủ sở hữu của tập đoàn 69 tỷ lúc niêm yết (năm 2006) đến năm 2016: vốn chủ 1.830 tỷ, tăng 26,5 lần; doanh thu từ 205 tỷ đến năm 2016 là 10.766 tỷ tăng 52,5 lần, lợi nhuận từ 9 tỷ đến năm 2016 là 568 tỷ, tăng 63 lần. Như vậy, trong 10 năm qua thực tế đã minh chứng rằng Tập đoàn Hòa Bình sử dụng vốn vay (đòn cân nợ) rất hiệu quả.

Hiện nay, tất cả các khoản nợ vay của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đều là nợ vay tiêu chuẩn nhóm 1 được xếp hạng tín dụng ở mức “AA+”. Hòa Bình được các ngân hàng thương mại trong nước và nước tài trợ thông qua cấp hạn mức tín dụng.

Trong lịch sử 30 năm thành lập và phát triển của Tập đoàn, chưa từng có một lần nào HBC để quá hạn các khoản nợ dù chỉ một ngày, bà Thủy khẳng định.

Hiên nay, tổng giá trị các hợp đồng Hoà Bình đang thi công là trên 33.400 tỷ đồng; so sánh, tại thời điểm cùng kỳ tháng 11/2015 (hai năm trước) tổng giá trị các hợp đồng đang thi công chỉ có khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ba năm qua Hoà Bình chưa có một đợt phát hành cổ phiếu nào. Từ thực tế trên, dễ dàng nhận thấy rằng việc sử dụng vốn vay ngân hàng là điều tất yếu.

Ai biết 8.600 tỷ phải thu bao nhiêu quá hạn, bao nhiêu không thu được sắp bị xù?

Tất cả các khoản nợ phải thu có thể bị suy giảm về khả năng thu hồi đã được Hòa Bình hạch toán dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của Bộ tài chính trên nguyên tắc thận trọng và được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán Ernst and Young. Các khoản nợ còn lại đều là nợ tiêu chuẩn chưa bị suy giảm khả năng thu hồi.

Từ khi thành lập công ty tới nay, Hòa Bình chưa từng có khoản phải thu nào bị mất, bà Thủy phân trần. Các khoản nợ phải thu khó đòi lớn của Công ty đều đã và đang được thu hồi, cụ thể là Công ty Phú Khang tại dự án Formosa, trước đây HBC đã trích lập dự phòng là 104 tỷ trên tổng nợ gốc là 160 tỷ nhưng đến nay Hòa Bình đã thu hồi hết nợ gốc này, đã hoàn nhập dự phòng 96 tỷ, chỉ còn phần lãi phạt do chậm thanh toán, số tiền 16,9 tỷ chưa thu hồi, nhưng khả năng sẽ thu hồi được là rất cao, bà Thủy cho biết.

Ai biết phần sau của hợp đồng còn lợi nhuận không, hay hạch toán trước ùn lợi nhuận lên phần “ ước khối lượng thi công” ban đầu, để hạch toán lùa quỹ lùa gà.

Việc hạch toán doanh thu và chi phí của từng dự án đều được phê duyệt và cũng được công ty kiểm toán rà soát thận trọng, trên cơ sở chi tiết đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, căn cứ vào ngân sách phê duyệt của từng dự án cho cả phần đã thi công và chưa thi công. Trong suốt 30 năm thành lập đến nay, biên lợi nhuận gộp của HBC đều tương đối ổn định xoay quanh từ 8%-12% tùy sự giao động của thị trường. Điều đó chứng tỏ không có việc ùn lợi nhuận để có lúc kết quả rất cao có lúc thì lại quá thấp.

Cuối thư, bà Thủy cho biết sẽ sẵn sang giải đáp thắc mắc từ phía các cổ đông và khẳng định một lần nữa “Không có yếu tố nào ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh 2017 của HBC”.

Bạch Mộc
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: