Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế"

3 năm trước

Hà Nội: Thực hiện quyết liệt ''mục tiêu kép'', bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế

UBND thành phố yêu cầu cấp trưởng các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tăng cường kết nối, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong xử lý công việc, đặc biệt là các sự vụ quan trọng của thành phố; tích cực duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tập trung quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, bảo đảm các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố theo kế hoạch…