Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "danh hiệu Nghệ nhân"

3 tháng trước

Nghệ nhân Bùi Thanh Tùng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội

Ngày 28/2, nghệ nhân Bùi Thanh Tùng đã được Sở Công thương Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ.

3 tháng trước

Nghệ nhân Bùi Thanh Tùng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội

Ngày 28/2, nghệ nhân Bùi Thanh Tùng đã được Sở Công thương Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ.