Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "đấu giá đất thành phố Bắc Ninh"

2 năm trước

Sắp đấu giá 15 thửa đất ở với giá khởi điểm 35,851 triệu đồng/m2 tại thành phố Bắc Ninh

15 thửa đất ở tại phường Vân Dương và phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh sẽ được đấu giá vào ngày 10/01/2022 tới đây, mức giá khởi điểm là 35.851 triệu đồng/m2.