Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Làng nghề thủ công truyền thống"

6 tháng trước

Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam: "Tài hoa kết tinh thành giá trị”

Làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam là một trong những kho tàng văn hóa quý giá của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các làng nghề đã lưu giữ và phát triển những giá trị truyền thống của cha ông, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

6 tháng trước

Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam: "Tài hoa kết tinh thành giá trị”

Làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam là một trong những kho tàng văn hóa quý giá của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các làng nghề đã lưu giữ và phát triển những giá trị truyền thống của cha ông, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.