Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "MBW ERP"

khoảng 1 tháng trước

Khởi động dự án triển khai phần mềm MBW ERP

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ MobiWork Việt Nam (MBW) và Công ty TNHH Rượu Thế Giới (RTG) đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng & khởi động dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp MBW ERP chuyên sâu cho lĩnh vực bán lẻ với sự tham gia của Ban lãnh đạo 2 bên cùng các thành viên trong Ban quản trị dự án.

khoảng 1 tháng trước

Khởi động dự án triển khai phần mềm MBW ERP

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ MobiWork Việt Nam (MBW) và Công ty TNHH Rượu Thế Giới (RTG) đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng & khởi động dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp MBW ERP chuyên sâu cho lĩnh vực bán lẻ với sự tham gia của Ban lãnh đạo 2 bên cùng các thành viên trong Ban quản trị dự án.