Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "nhà máy điện"

2 năm trước

VDSC: Sản lượng điện tăng trưởng nhờ nền kinh tế phục hồi

Theo VDSC, nền kinh tế dần phục hồi sau giai đoạn giãn cách nặng nề do Covid-19, các nhà máy đang và dần mở cửa hoạt động, nhờ đó mà tỷ lệ huy động của các nhà máy điện đang và sẽ dần tăng trưởng trong thời gian tới. Trong hai tháng đầu năm 2022, sản lượng tăng 6,1% so với cùng kì nhờ nền kinh tế hồi phục.

2 năm trước

VDSC: Sản lượng điện tăng trưởng nhờ nền kinh tế phục hồi

Theo VDSC, nền kinh tế dần phục hồi sau giai đoạn giãn cách nặng nề do Covid-19, các nhà máy đang và dần mở cửa hoạt động, nhờ đó mà tỷ lệ huy động của các nhà máy điện đang và sẽ dần tăng trưởng trong thời gian tới. Trong hai tháng đầu năm 2022, sản lượng tăng 6,1% so với cùng kì nhờ nền kinh tế hồi phục.

3 tháng trước

Trong tháng 1/2024 doanh thu của PV Power đạt gần 2.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu từ bán điện là 1.971 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 tháng trước

Trong tháng 1/2024 doanh thu của PV Power đạt gần 2.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu từ bán điện là 1.971 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

4 năm trước

Cổ phiếu POW: Tất cả các nhà máy điện ghi nhận lợi nhuận giảm

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020 với lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) báo cáo giảm 85% còn 105 tỷ đồng.

3 năm trước

VDSC: GE2 - Có phải là lựa chọn tiềm năng?

Mặc dù chưa có quan điểm và định giá cụ thể, VDSC cho rằng định giá của GE2 không quá hấp dẫn so với các doanh nghiệp phát điện đang niêm yết. Nhận xét này đúng cho cả so sánh trực tiếp với các nhà máy điện là công ty con của GE2, so với các nhà máy thủy điện và nhiệt điện khác, so với các doanh nghiệp năng lượng tái tạo và so với các doanh nghiệp đầu tư vào ngành điện.

3 năm trước

POW: Sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái

VCSC cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) đã công bố bản tin hàng tháng với sản lượng tiêu thụ tháng 7/2021 là 1,3 tỷ kWh và sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh, giảm lần lượt 28% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 năm trước

POW: Sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái

VCSC cho biết, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW – sàn HOSE) đã công bố bản tin hàng tháng với sản lượng tiêu thụ tháng 7/2021 là 1,3 tỷ kWh và sản lượng tiêu thụ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 10,8 tỷ kWh, giảm lần lượt 28% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái.