Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "ra mắt sách"

6 tháng trước

Ra mắt hai cuốn sách “Nghệ thuật phỏng vấn” và “Báo chí trên thiết bị di động và nền tảng truyền thông xã hội”

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”, ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ ra mắt hai cuốn sách: Báo chí trên thiết bị Di động và nền tảng Truyền thông Xã hội (NXB Trẻ năm 2023); Nghệ thuật phỏng vấn - Một hướng dẫn dành cho các nhà báo và người làm nội dung chuyên nghiệp (NXB Trẻ năm 2023);

6 tháng trước

Ra mắt hai cuốn sách “Nghệ thuật phỏng vấn” và “Báo chí trên thiết bị di động và nền tảng truyền thông xã hội”

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”, ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ ra mắt hai cuốn sách: Báo chí trên thiết bị Di động và nền tảng Truyền thông Xã hội (NXB Trẻ năm 2023); Nghệ thuật phỏng vấn - Một hướng dẫn dành cho các nhà báo và người làm nội dung chuyên nghiệp (NXB Trẻ năm 2023);