Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "thuế thu nhập cá nhân"

khoảng 1 năm trước

Các quy định mới về chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, trong đó có quy định mới về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.