Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Tổ chức Giáo dục IEG Globa"

6 tháng trước

Hội thảo “Cỗ máy chuẩn hóa hay đưa trẻ thành nhân?”

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục IEG Global tổ chức Hội thảo “Cỗ máy chuẩn hóa hay đưa trẻ thành nhân?” dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Chí Hiếu cùng các diễn giả là các bạn học sinh của các trường THCS, THPT và Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

6 tháng trước

Hội thảo “Cỗ máy chuẩn hóa hay đưa trẻ thành nhân?”

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục IEG Global tổ chức Hội thảo “Cỗ máy chuẩn hóa hay đưa trẻ thành nhân?” dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Chí Hiếu cùng các diễn giả là các bạn học sinh của các trường THCS, THPT và Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.