9 tháng trước

Tăng trưởng bình quân năm hơn 19%, dư nợ NHCSXH đạt gần 170 nghìn tỷ đồng

Tính đến 30/9/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 169.036 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn cho vay của NHCSXH đạt 179.120 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành lập, tăng trưởng bình quân 25,8%/năm.

Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững” (Ảnh: DB)

Sáng ngày 9/11/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững”.

NHCSXH tự huy động được 72,5% tổng vốn cho vay

Theo cho biết từ ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đến ngày 30/9/2017, tổng nguồn vốn cho vay của ngân hàng đạt 179.120 tỷ đồng, tăng 172.098 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 25,8%.

Trong đó, nguồn vốn từ NHNN cấp đạt 27.762 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn vốn; Huy động trên thị trường, vay NHNN, nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước và phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 129.775 tỷ đồng, chiếm 72,5%; Nguồn vốn địa phương uỷ thác cho vay đạt 8.485 tỷ đồng, chiếm 47%.

Có thể nhận thấy, NHCSXH đang tích cực tăng nguồn vốn tự huy động được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất và nguồn lực tại địa phương, giảm dần nguồn vốn cấp trực tiếp từ ngân sách.

Tăng trưởng dư nợ bình quân trong 15 năm đạt 19,2%

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách cuối tháng 9/2017 đạt 169.036 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 19,2% với trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ là 13.944 tỷ đồng với gần 457 nghìn đối tượng còn dư nợ.

Dư nợ của NHCSXH tập trung chủ yếu vào 8 chương trình tín dụng lớn chiếm 96% tổng dư nợ. Bao gồm chương trình tín dụng hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thông; tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm xuống còn 0,81%

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng cho thấy sự cải thiện. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống NHCSXH đã giảm từ 13,75% tại thời điểm nhận từ Agribank xuống còn 0,81% tại thời điểm 30/9/2017. Trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,42%, nợ khoanh chiếm 0,39%.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: