7 năm trước

Tạo giống bò có sữa không gây dị ứng

Các nhà khoa học New Zealand đã sử dụng công nghệ di truyền để tạo ra một giống bò mới cho sữa không chứa những chất protid gây dị ứng ở trẻ, theo thông tin của Đài BBC.

Các nhà khoa học New Zealand đã sử dụng công nghệ di truyền để tạo ra một giống bò mới cho sữa không chứa những chất protid gây dị ứng ở trẻ, theo thông tin của Đài BBC.

Giống bò biến đổi gen cho ra loại sữa không có thành phần gây dị ứng.

Theo thống kê, khoảng 3% trẻ trong năm đầu tiên bị dị ứng sữa. Các nhà khoa học Trường ĐH Waikato (New Zealand) đã đặt mục tiêu khắc phục hiện tượng này bằng công nghệ di truyền: tạo ra giống bò cho sữa không chứa dị ứng nguyên.

Họ đã áp dụng phương pháp can thiệp vào ARN (axit desoxiribonucleic) - một công trình lớn đã đem lại cho các tác giả giải Nobel năm 2006. Phương pháp cho phép ức chế một số gen trong giai đoạn tổng hợp protid và chuyển giao lại các thông tin di truyền.

Trong trường hợp bò sữa, các nhà khoa học đã ức chế gen chịu trách nhiệm tổng hợp một trong các protid trong sữa là beta-lactiglobulin, gây dị ứng cho trẻ.

Thì nghiệm đã thành công. Với giống bò mới này, sữa an toàn với bất cứ đứa trẻ nào. Tuy nhiên, ở một con bê tham gia thí nghiệm lại… cụt mất đuôi do xuất hiện một sự đột biến nào đó.

Theo ông Pete Riley, chuyên gia của Tổ chức GM Freeze chủ trương phản đối các sản phẩm biến đối gen, nên ngừng ngay những thí nghiệm tương tự chừng nào chưa giải thích được nguyên nhân đột biến ở chú bê dị dạng ấy.

Ngoài ra, giáo sư Keith Campbell, Trường ĐH Nottingham (Anh) cũng cho rằng cần phải chờ đợi một thời gian nữa xem hiện tượng loại trừ dị ứng nguyên ra khỏi sữa và khả năng di truyền cho thế hệ sau có ổn định không.

Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Từ khóa: