Sự kiện hot
3 năm trước

Tập đoàn Cao su Việt Nam trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/10.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán GVR - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng với mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 600 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 14/10.

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 28/10.

Trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 5.690 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21,4% lên 28,6%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu sản xuất và kinh doanh mủ cao su tăng 88% so với cùng kỳ, chiếm 58% tổng doanh thu. Doanh thu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su tăng 96%, chiếm 15,5% tổng doanh thu. Doanh thu thuần chế biến gỗ tăng 68,5%, chiếm 19%. Doanh thu các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 12% so với cùng kỳ, ghi nhận 198 tỷ đồng. Lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 23,6%, ghi nhận 86 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt 60% và 95%, tương đương gần 103 tỷ đồng và 576 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, GVR ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng 116%, đạt 266,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã mang về 10.544,6 tỷ đồng doanh thu và 2.376,2 tỷ đồng lãi sau thuế.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: