Sự kiện hot
3 năm trước

TVS trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,74%

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,4%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 74 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách vào ngày 12/10.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,4%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 74 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách vào ngày 12/10.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 8,84 triệu cổ phiếu phổ thông, trong đó 7,27 triệu cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức. 

Ngoài ra, công ty sẽ phát hành hơn 1,57 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ 1,6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 1,6 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức và quỹ dự trữ vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu thưởng.

Trước đó, doanh nghiệp cũng đã thông qua phương án vay vốn và nhận bảo lãnh vay vốn nước ngoài với hạn mức là 2.500 tỷ đồng, mục đích để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, thời gian duy trì là 1 năm.

Doanh nghiệp giao cho ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch HĐQT và/hoặc bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc thực hiện triển khai kế hoạch trên.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu hoạt động đạt 256,34 tỷ đông, tăng hơn 261% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 150,86 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 79,6 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quý I/2021 khả quan là do thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Các hoạt động kinh doanh của công ty đều đem lại hiệu quả, trong đó phần lớn lợi nhuận do hoạt động tự doanh, nguồn vốn đem lại.

So với mục tiêu năm 2021 đề ra là lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 251 tỷ đồng, trong 3 tháng đầu năm, Chứng khoán Thiên Việt đã hoàn thành 60,1% kế hoạch cả năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: