6 năm trước

Thanh Hóa: Hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang

Trong những năm qua, 11 huyện miền núi Thanh Hóa được đầu tư xây dựng hơn 400 công trình nước sạch bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Những công trình này đã và đang góp phần tích cực, thay đổi diện mạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, gần một nửa số các công trình dân sinh ấy bị bỏ hoang, hư hỏng, không phát huy được hiệu quả.


Bể tổng tại bản Oi, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh luôn trong tình trạng không có nước.  Ảnh: T.G

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 134, 135 về hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào miền núi từ năm 2001 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng 410 công trình nước sinh hoạt tập trung, nước sinh hoạt phân tán tại các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh… Các công trình được xây dựng từ nguồn nước tự chảy, góp phần cải thiện đời sống, sức khỏe của người dân.


Theo kết quả thống kê, từ năm 2010 – 2013, huyện Mường Lát đã được đầu tư 32 công trình, trong đó có 5 công trình thuộc các nguồn vốn 134, 135, 253 do địa phương làm chủ đầu tư. 28 công trình còn lại thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (MTQG NS&VSMTNT) do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn  (NSH&VSMT) Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Nếu tính từ năm 1999 đến nay, địa phương này đã có tới 72 công trình cấp nước.


Huyện Quan Hóa có 32 công trình được xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2013, với tổng vốn đầu tư trên 42,2 tỷ đồng; huyện Bá Thước có 33 công trình; huyện Lang Chánh có 14 công trình. Bên cạnh những công trình phát huy tác dụng thì qua kiểm tra cho thấy, nhiều công trình nước sinh hoạt đang bị bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp, không phát huy được tác dụng, gây lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước.


Trung tâm NSH&VSMT nông thôn Thanh Hóa, đơn vị chủ đầu tư của rất nhiều công trình.

Bản Đồng Tâm (xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa) có 2 công trình cấp nước thuộc Chương trình 134, với 6 bể và 12 bể thuộc Chương trình MTQG NS&VSMTNT. Đến nay, chỉ còn 6 bể chương trình MTQG NS&VSMTNT sử dụng được vào mùa mưa, số còn lại không còn khả năng cấp nước. Cùng thực trạng trên, bản Poọng xã Đồng Tâm nhận được 2 công trình cấp nước của Chương trình MTQG NS&VSMTNT với 5 bể và chương trình tầm nhìn thế giới 7 bể. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 1 bể sử dụng được.


Huyện Quan Sơn có tổng số 27 công trình nước sinh hoạt tập trung đến nay chỉ còn 4 công trình hoạt động. Số còn lại hầu hết là hư hỏng, xuống cấp hoặc sử dụng kém và bỏ hoang; huyện Lang Chánh trong giai đoạn 2010-2013, có tổng số 6 công trình, trong đó có 1 công trình chưa hoàn thành, số còn lại chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân, nguồn nước bảo đảm vệ sinh còn thấp.


Trước thực trạng trên, ông Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Trung tâm NS&VSMT nông thôn Thanh Hóa cho rằng, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 410 công trình nước sạch, tập trung ở 11 huyện miền núi, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, mỗi công trình từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Sau khi khảo sát, đánh giá có 52% công trình hoạt động tốt, số công trình hoạt động hạn chế 45% và 3% số công trình ngừng hoạt động. “Khó khăn nhất là không có doanh nghiệp, đơn vị nào đứng ra quản lý. Chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho huyện, xã quản lý. Họ phải có trách nhiệm chấn chỉnh lại khâu sử dụng, bảo quản, tổ chức thu chi tiền của người dân để sử dụng có hiệu quả các công trình trên”, ông Chính nói.


Ông Đinh Quang Dương, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) cho biết, các công trình xây xong do các địa phương quản lý, khi hư hỏng các địa phương phải tự bỏ tiền ra tu bổ nhưng họ không có tiền. “Hiện nay chúng tôi đang yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê cụ thể từng công trình. Các công trình nhỏ giao cho huyện, xã quản lý, những công trình lớn giao cho Trung tâm NSH&VSMT vận hành”, ông Dương cho biết.

 

Ngọc Hưng
theo GĐ&XH

Từ khóa: