khoảng 1 tuần trước

Tiêu Điểm: Lỗ hổng quản lý trung tâm bảo trợ xã hội

Tại sao những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra ở các trung tâm bảo trợ trẻ em - nơi mà đáng ra phải là những nơi an toàn nhất để bảo vệ những em bé có hoàn cảnh đặc biệt? Có lỗ hổng nào trong quản lý, cũng như sự đứt gãy kết nối thông tin giữa trung tâm và bên ngoài hay không?

Theo VTV24
Từ khóa: