8 năm trước

Tin vắn chứng khoán ngày 14/11

Những thông tin đáng chú ý ngày 14/11/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý ngày 14/11/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Diễn biến giá cổ phiếu CTM trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX

* Ngày 14/11/2011, 410.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

* Ngày 11/11/2011, PVFC, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HSX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã bán 230.280 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.688.950 cổ phiếu.

* Từ ngày 16/11/2011 - 14/1/2012, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HSX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.688.950 cổ phiếu.

* Từ ngày 17/11/2011 - 17/1/2012, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) đăng ký bán 3.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 9.110.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính.

* Từ ngày 16/11/2011 - 16/1/2012, ông Phan Thanh Lạc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây nguyên (mã TIC-HSX) đăng ký mua 60.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 123.860 cổ phiếu, chiế 0,50% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 7/9/2011 - 7/11/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HSX) đăng ký mua 1.120.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.120.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.120.222 cổ phiếu, chiếm 9,83% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/9/2011 - 7/11/2011, ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 50.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân chưa bán là do giá chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 238.295 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 3/10/2011 - 3/11/2011, VI (Vietnam Investments) Fund I. L.P, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HSX) đã mua 6.350 cổ phiếu và 2.000.000 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.887.336 cổ phiếu, chiếm 11,44% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/9/2011 - 13/11/2011, bà Nguyễn Thị Đầm - Chủ tịch Công đoàn, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đã bán 100 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do giá cổ phiếu không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 32.051 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 13/9/2011 - 13/11/2011, Công đoàn Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX) đăng ký bán hết 15.937 cổ phiếu, nhưng không bán được do do giá cổ phiếu không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 15.937 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính công đoàn.

* Ngày 4/11/2011, ông Phạm Văn Hùng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đã mua 256.390 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.027.550 cổ phiếu, chiếm 5,08% vốn điều lệ.

* Ngày 8/11/2011, Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đã mua 173.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.234.914 cổ phiếu, chiếm 15,41% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục.

* Ngày 8/11/2011, Công ty Cổ phần sản xuất - thương mại Thành Thành công, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đã bán hết 2.900.000 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/10/2011 - 8/11/2011, Công ty Cổ phần sản xuất - thương mại Thành Thành công, tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đã bán hết 4.115.183 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/9/2011 - 7/11/2011, ông Mang Phi Hùng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) đăng ký bán 7.000 cổ phiếu, nhưng không bán do cổ phiếu có tính thanh khoản thấp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 20.671 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/9/2011 - 4/11/2011, ông Nguyễn Quốc Vũ Luân, anh trai ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) đăng ký bán 18.453 cổ phiếu, đã bán 100 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do giá không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 29.886 cổ phiếu cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 14/10/2011 - 4/11/2011, bà Đỗ Thị Thái - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) đã bán 3.300 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.840 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 7/9/2011 - 7/11/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Funds, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX) đăng ký mua 116.818 cổ phiếu, đăng ký bán 456.450 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.404.682 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (mã CTM-HNX) được niêm yết bổ sung 399.996 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/ 2010/ NQ-ĐHCĐ ngày 24/05/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 3.999.960.000 đồng.

* Từ ngày 15/11/2011 - 9/12/2011, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Nguyễn Nam Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) đăng ký bán 28.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 14/11/2011 - 24/11/2011, ông Đặng Thành Bửu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) đăng ký mua 8.652 cổ phiếu, nhằm tăng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 15/11/2011 - 7/12/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Thiên Hóa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 12/9/2011 - 10/11/2011, ông Nguyễn Lê Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 52.000 cổ phiếu, chiếm 4,33% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/11/2011 - 11/1/2012, ông Nguyễn Lê Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 12/9/2011 - 10/11/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 32.900 cổ phiếu, chiếm 2,74% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/11/2011 - 10/1/2012, bà Nguyễn Thị Tuyết - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Portserco (mã PRC-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng cổ phần nắm giữ.

* Từ ngày 14/11/2011 - 13/1/2012, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (mã PV2-HNX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, nhằm ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác và cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 14/11/2011 - 13/1/2012, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, nhằm ủy quyền bán cho khách hàng ủy thác và cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 15/12/2011, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 với tỷ lệ 8%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 800 đồng).

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã PPP-HNX) thông báo miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Khối kể từ ngày 02/11/2011 theo Quyết định số 043/QĐ-Hội đồng Quản trị ngày 02/11/2011 của Hội đồng Quản trị.

* Từ ngày 8/9/2011 - 7/11/2011, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 86.300 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do thanh khoản kém, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 247.970 cổ phiếu.

* Ngày 26/12/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (mã MNC-HNX) trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

* Ngày 11/11/2011, ông Hoàng Anh Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HSX) đăng ký mua 24.000 cổ phiếu, đã mua 4.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 11.000 cổ phiếu. Nay đăng ký mua tiếp 19.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 30.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) thông báo việc phê duyệt Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam của Bà Cao Thị Hồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động với Bà Bùi Lan Anh kể từ ngày 07/11/2011.

* Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt (VSSC) thông báo chuyển địa điểm trụ sở chính sang Tầng 2 – Tòa nhà hỗn hợp HH3 – Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mế Trì – Từ Liêm – Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) công bố bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng – Kế toán trưởng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành kể từ ngày 01/11/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) thông báo chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông sẽ chấm dứt hoạt động tại địa điểm Lầu 3 số 25A Châu Văn Liêm, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ kể từ ngày 28/10/2011; bổ nhiệm Bà Vũ Thu Hiền giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 28/10/2011, nhằm thay thế Ông Nguyễn Ngọc Tươi do nghĩ việc theo nguyện vọng cá nhân.

* Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) công bố bổ nhiệm bà Mai Thị Bích Phượng giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á, từ ngày 1/11/2011.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) thông báo đóng cửa Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long – Phòng giao dịch Láng Hạ tại số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo ông Ngô Đức Trung thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Thanh Hóa kể từ ngày 25/10/2011 (theo Quyết định số 270/QĐ-CKDK-TCHC&PC ngày 25/10/2011); ông Hoàng Ngọc Xuân giữ nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Thanh Hóa kể từ ngày 25/10/2011 (theo Quyết định số 271/QĐ-CKDK-TCHC&PC ngày 25/10/2011).

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) thông báo chuyển trụ sở chính của công ty đến Tầng 5-6-7, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. 

Hà Anh 
Theo VnEconomy

Từ khóa: