8 năm trước

Tin vắn chứng khoán ngày 9/1

Những thông tin đáng chú ý ngày 9/1/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý ngày 9/1/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến giá cổ phiếu EVE trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

* Ngày 5/1/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã thông báo đã nhận hồ sơ chuyển đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) với số lượng là 8.918.990 cổ phiếu. Tên tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).Công ty có vốn điều lệ hơn 89 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 7, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Từ ngày 9/1/2012 - 9/3/2012, ông Park Soon O - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HSX) đang ký bán 175.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 402.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2012 - 10/3/2012, bà Lê Thị Bích Vân, chị ông Lê Phú Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 70.000 cổ phiếu, chiếm 0,875 cổ phiếu, nhằm đáp ứng tài chính cá nhân.

* Từ ngày 11/1/2012 - 11/3/2012, Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.395.845 cổ phiếu, chiếm 7,59% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 12/1/2012 - 12/3/2012, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC), tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 766.440 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại dah mục đầu tư.

* Từ ngày 11/1/2012 - 11/3/2012, Market Vector ETF Trust - Markets Vectors - Vietnam ETF, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) đăng ký bán 12.249.116 cổ phiếu, đăng ký mua 13.750.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 13.750.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10/1/2012 - 10/3/2012, ông Đỗ Văn Trắc - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.020.914 cổ phiếu, nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 9/1/2011 - 9/3/2012, ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, chiếm 0,678% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 7/11/2011 - 5/1/2012, ông Robert Alexander Stone, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, đã mua 30.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá thị trường của cổ phiếu HAS không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 780.000 cổ phiếu, chiếm 9,75% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với thị trường.

* Từ ngày 10/1/2012 - 12/3/2012, ông Robert Alexander Stone, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 780.000 cổ phiếu, chiếm 9,75% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với thị trường.

* Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật (mã VKP-HSX) công bố kế hoạch tài chính năm 2012 với doanh thu đạt 285 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, cổ tức 15%. Kế hoạch trên được Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (dự kiến tổ chức trong tháng 4/2012).

* Từ ngày 2/12/2011 - 30/12/2011, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đăng ký mua 1.00.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 108.730 cổ phiếu, đã bán 295.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do tình hình thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.362.622 cổ phiếu, chiếm 11,58% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 30/12/2011, bà Nguyễn Thị Diệu Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) đã mua 591.950 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.266.970 cổ phiếu, chiếm 13,167% vốn điều lệ.

* Ngày 28/12/2011, Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HSX) đã mua 1.313.080 cổ phiếu, chiếm 16,31% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/12/2011 - 6/1/2012, ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HSX) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 50.008 cổ phiếu, chiếm 0,47% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại vốn đầu tư.

* Ngày 6/1/2012, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hưng Phúc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đã mua 1.226.970 cổ phiếu, chiếm 6,07% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/11/2011 - 4/1/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.000.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 4/11/2011 - 4/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HSX) đăng ký mua 290.310 cổ phiếu, đăng ký bán 290.310 cổ phiếu, đã mua 38.720 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyễn nhân không mua bán hết là do biến động giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 939.376 cổ phiếu, chiế, 5,40% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 13/10/2011 - 3/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đã mua 21.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.967.140 cổ phiếu, chiếm 17,79% vốn điều lệ.

* Ngày 3/1/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SIAM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.411.070 cổ phiếu, chiếm 21,80% vốn điều lệ. Do khối lượng lưu hành cổ phiếu hiện tại của ABT giảm từ 11.976.907 cổ phiếu xuống còn 11.058.307 cổ phiếu, nên mặc dù trong giai đoạn 13/7 - 3/1/2012, SSIAM không có giao dịch mua bán nào nhưng tỷ lệ sở hữu thay đổi như trên.

* Từ ngày 2/11/2011 - 3/12/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bá 900.000 cổ phiếu, đã mua 201.710 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.445.578 cổ phiếu, chiếm 9,77% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HSX) công bố tái bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành đối với ông Hà Sơn Bình thời gian từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2014.

* Từ ngày 21/10/2011 - 21/12/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HSX) đăng ký mua 270.000 cổ phiếu, đăng ký bán 270.000 cổ phiếu, đã mua 62.740 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.435.341 cổ phiếu, chiếm 11,33% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại (mã VNL-HSX) thông báo về việc bán 85.500 cổ phiếu VNF theo giá thị trường HNX nhưng giới hạn tối thiểu là 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến tháng 1/2012.

* Ngày 27/12/2011, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) đã mua 4.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 372.960 cổ phiếu, chiếm 5,04% vốn điều lệ.

* Từ ngày 29/11/2011 - 30/12/2011, bà Ngô Thị Hoàng Nga - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 25/11/2011 - 30/12/2011, ông Ngô Hoàng Thế Mỹ, em bà Ngô Thị Hoàng Nga - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) đã bán hết 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex (mã VCH-HNX) công bố về việc không được chấp thuận việc điều chỉnh kế hoạch năm 2011 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản do không đủ 75% tổng số phiếu biểu quyết chập thuận.

* Từ ngày 16/12/2011 - 23/12/2011, bà Lê Thanh Hải, vợ ông Nguyễn Trọng Toán - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (mã CIC-HNX) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 155 cổ phiếu.

* Từ ngày 30/11/2011 - 30/12/2011, ông Ngô Văn Tĩnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đã bán hết 800 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/10/2011 - 26/12/2011, ông Hà Văn Choang - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đã bán 9.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 17.000 cổ phiếu, chiếm 0,68% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) thông báo ông Vũ Ngọc Nho - Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính thôi kiêm Kế toán trưởng, bổ nhiệm ông Mai Xuân Toàn giữ chức Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 1/12/2012.

* Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 1/1/2012.

* Ngày 27/12/2011, bà Đậu Thị Tuyết - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX) đã bán 26.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 86.560 cổ phiếu, chiếm 4,33% vốn điều lệ.

* Ngày 28/12/2011, Công ty Cổ phần FLC Land, cổ đông sáng lập thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) đã thực hiện giao chuyển nhượng 800.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 500.000 cổ phiếu, chiếm 2,94 % vốn điều lệ cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI.

* Ngày 7/6/2011, ông Yu Jen Chieh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề (mã HEV-HNX) đã mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 75.400 cổ phiếu, chiếm 7,54% vốn điều lệ.

Hà Anh
Theo VnEconomy

Từ khóa: