9 tháng trước

Trái phiếu VietinBank đợt 1/2017 có lãi suất 7,9%/năm

VietinBank cho biết lãi suất năm đầu tiên của 200.000 trái phiếu phát hành đợt 1 trong năm 2017 là 7,9%/năm tính từ ngày 14/11/2017 - 14/11/2018.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Ảnh: VietinBank)

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG), trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2017 (mã CTG1727T2/01) sẽ được phát hành vào ngày 14/11/2017. Lãi suất trái phiếu trong năm đầu tiên là 7,9%/năm (từ ngày 14/11/2017 đến nhưng không bao gồm ngày 14/11/2018)

Tháng 10/2017, VietinBank được phát hành 420.000 trái phiếu thời hạn 10 năm, giá bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 4.200 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản, có kỳ hạn 10 năm.

Số trái phiếu này sẽ được chào bán làm 2 đợt, đợt 1 chào bán 200.000 trái phiếu và đợt 2 chào bán 220.000 trái phiếu. Thời hạn nhận đăng ký mua đợt 1 từ ngày 25/10/2017 đến ngày 13/11/2017 và đợt 2 dự kiến vào cuối tháng 11 và trong tháng 12/2017.

Lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,2%/năm. Số lượng đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 100.000.000 đồng tính theo mệnh giá. Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ).

VietinBank có thể mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm tròn 5 năm kể từ ngày phát hành. Trái chủ được tự do chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế trái phiếu của mình và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của VietinBank vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm nhưng không thay đổi nhiều so với con số cuối quý II. Trong đó, cho vay khách hàng có mức tăng trưởng khá với 15,3% đạt 763.163 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng cũng đạt mức tăng trưởng gần 11% với 725.041 tỷ đồng. Lãi sau thuế trong 9 tháng là 5.873 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,02% từ đầu năm lên 1,21%.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: