5 năm trước

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 698/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy.


Dạy nghề cho các học viên cai nghiện. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo văn bản trên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới, các chất tân dược gây nghiện, chủ trương đổi mới công tác cai nghiện và mở rộng mô hình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone, tạo chuyển biến nhận thức của xã hội về các vấn đề này.

Các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong phạm vi toàn quốc.

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện Quyết định 2434/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thống kê người nghiện ma túy, bảo đảm chính xác, đúng tiến độ, chú ý rà soát nắm chắc thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn. Từ đó, phân loại để tổ chức quản lý, cai nghiện bằng các hình thức phù hợp.

Bộ Y tế khẩn trương ban hành Hướng dẫn về tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp; hướng dẫn tạm thời cho các cơ sở y tế biện pháp tiếp nhận, quản lý, điều trị các đối tượng có dấu hiệu tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp.

Bộ Y tế đẩy mạnh chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, triển khai mở rộng mô hình điều trị Methadone xã hội hóa; tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2596/ QĐ-TTg, trong đó chú trọng việc chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thành cơ sở điều trị thân thiện, tự nguyện tại cộng đồng. Bộ tuyên truyền rộng rãi chủ trương đổi mới công tác cai nghiện; hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy ở các Trung tâm.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tăng cường công tác quản lý tiền chất từ khâu nhập khẩu, sản xuất, phân phối đến sử dụng; tập trung kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời hoạt động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các ngành Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an và các doanh nghiệp hóa chất.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đấu tranh chống tội phạm ma túy cần tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ không để tội phạm lợi dụng vào việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Các địa phương chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy từ khu dân cư, khu công nghiệp, trường học; tổ chức phát giác và tố giác tội phạm; quản lý, giúp đỡ người nghiện và người sau cai nghiện ma túy cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy cụ thể, thiết thực và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7.

Từ khóa: