6 năm trước

Trùng tu tháp Chăm: Khai quật, xử lý hơn 1.500 đồ khảo cổ

Sau 10 năm thực hiện trùng tu nhóm tháp Chăm Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), dự án đã trùng tu các tháp thuộc nhóm G, khai quật và xử lý hơn 1.500 hiện vật khảo cổ, tổ chức trưng bày hiện vật và nâng cấp hệ thống trưng bày chuyên đề tại bảo tàng tại chỗ, nâng cấp cảnh quan nhóm tháp G, xây dựng hệ thống biển thông tin và các ấn phẩm sáng tạo quảng bá di sản.


(Nguồn: dtdtqnam.gov.vn)

Theo thông tin tại buổi tổng kết 10 năm thực hiện Dự án “Bảo tồn Di sản Thế giới Mỹ Sơn” diễn ra ngày 16/12 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức, dự án đã việc đào tạo nâng cao năng lực của các cán bộ chuyên môn và quản lý từ cấp trung ương, cấp tỉnh và địa phương trong việc ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào bảo tồn, từ hoạt động khảo cổ tới trùng tu.

Đặc biệt, hơn 50 công nhân ở địa phương đã được đào tạo về trùng tu di tích, tham gia vào công tác trùng tu tại địa phương và cải thiện đời sống.

Qua hoạt động này, dự án đã góp phần tạo dựng được một đội ngũ cán bộ chuyên môn và trùng tu chuyên nghiệp cho các hoạt động trùng tu di tích Chăm trong tương lai của tỉnh cũng như trong vùng.

Dự án “Bảo tồn Di sản Thế giới Mỹ Sơn” do UNESCO điều phối thực hiện với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Italy thông qua Quỹ Tín thác Italy, được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn một (2003-2005) có tổng số vốn tài trợ hơn 812.000 USD; giai đoạn hai (2008-2010) có vốn tài trợ gần 539.000 USD và giai đoạn ba (2011-2013) có tổng số vốn tài trợ xấp xỉ 283.000 USD.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cho biết Dự án là minh chứng của quan hệ đối tác giữa Chính phủ Italy, Việt Nam thông qua sự điều phối của UNESCO. Nhờ đó, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu sơn về một di sản văn hóa của nhân loại.

Tại buổi tổng kết, đại diện UNESCO và các chuyên gia cũng khuyến nghị tỉnh Quảng Nam về những việc làm cần thiết như tập trung quản lý Khu di sản; công tác trùng tu và bảo dưỡng di tích và quản lý vận hành bảo tàng.

Nguyễn Sơn
theo TTXVN

Từ khóa: