4 tháng trước

UBCKNN xử phạt 2 cá nhân trên 56 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt đối với 2 cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBCKNN căn cứ tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng xử phạt bà Nguyễn Kim Phượng (địa chỉ: Ấp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) 31.250.000 đồng theo quy định.

Lý do: ngày 11/10/2018, bà Nguyễn Kim Phượng - chủ tài khoản số 011C036377 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mua 54.460 cổ phiếu của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 3.342.461 lên 3.396.921 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,01%, trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Ngày 03/01/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu VNS của bà Phượng). Và bà Lê Thị Tâm (địa chỉ: Số 19, ngõ 3B, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) 25.000.000 đồng  với lý do: ngày 29/11/2018, bà Lê Thị Tâm - chủ tài khoản số 003C200230 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán SSI đã mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincem Bao bì Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BPC), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 189.700 lên 190.700 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,99% lên 5,02% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của BPC), đến ngày 13/3/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Tâm).

Theo TBCK

Từ khóa: