Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Vinaconex bán 95% vốn tại Vinaconex M&E

VCG sẽ bán 6 triệu cổ phần tương ứng với 95% vốn tại Vinaconex M&E, sau khi chuyển nhượng, Vinaconex sẽ hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 500.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ phần của công ty tại CTCP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E) theo hình thức chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Theo đó, VCG sẽ bán 6 triệu cổ phần tương ứng với 95% vốn tại Vinaconex M&E, sau khi chuyển nhượng, Vinaconex sẽ hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 500.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

Tại ngày 30/9/2022, Vinaconex sở hữu 100% vốn điều lệ của Vinaconex M&E. Công ty này được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện nước.

Trong quý III/2022, doanh thu thuần của Vinaconex đạt 3.174,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 285,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 150,1% và 15,35% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính giảm nhẹ về còn 105,5 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận khác lại tăng mạnh lên 49,66 tỷ đồng, cao hơn nhiều con số 1,5 tỷ đồng của quý 3/2021. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 8,44% về còn 177.8 tỷ đồng, phần lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm từ 36,1 tỷ đồng về còn 7,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 14 lần lên 34 tỷ đồng…

Khấu trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III của Vinaconex là 249,4 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng từ 349 đồng/CP lên 1.193 đồng/CP.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty là 6.699,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 969 tỷ đồng, lần lượt tăng 85,6% và 170,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó hoàn thành 43,8% kế hoạch doanh thu và 69,21% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng tư vừa qua.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của VGC là 30.966 tỷ đồng, hầu như không đổi so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 10.281,5 tỷ đồng, hàng tồn kho 5.882 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 6.981,3 tỷ đồng, tài sản cố định 2.665 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền là 911,4 tỷ đồng.

Tổng nợ của VCG ở mức 20.996 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu năm, bao gồm 4.916 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 7.904,7 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Vinaconex có tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài, được thành lập năm 1988, cổ phần hóa năm 2006 và lên sàn HoSE vào năm 2020. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình thuỷ điện; sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: