9 tháng trước

VPBank lên kế hoạch phát hành 1,2 tỉ USD trái phiếu quốc tế trong năm 2019

Ngân hàng đang thực hiện xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành hai loại trái phiếu với tổng giá trị không vượt quá 1,2 tỉ USD.

anh_1_edit_tvlj
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ảnh: VPBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) đã công bố tài liệu xinh ý kiến bằng văn bản đại hội đồng cổ đông về việc chào bán trái phiếu và niêm yết tại thị trường nước ngoài.

Theo đó, VPBank dự kiến sẽ phát hành tối đa lượng trái phiếu có giá trị là 1 tỉ USD với mệnh giá trái phiếu là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note. Kì hạn trái phiếu là từ 3 - 5 năm. Lãi suất trái phiếu có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp sẽ được xác định tại mỗi đợt chào bán và sẽ được thanh toán theo định kì.

Số trái phiếu này sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư nước ngoài lãnh thổ Mỹ. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore.

Ngân hàng cho biết mục đích của lần phát hành trái phiếu này là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động, đa dạng hoá nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, nâng cao năng lực tài chính.

Cùng với đó, VPBank cũng sẽ phát hành 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thời hạn 3 năm được sử dụng cho mục đích tài trợ danh mục xanh, khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh. 

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ và bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu, không thực hiện đấu thầu phát hành. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ doanh thu hoạt động kinh doanh của ngân hàng các các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian dự kiến phát hành hai loại trái phiếu này của VPBank là trong năm 2019 và 2020, thời gian phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: