9 năm trước

WB tài trợ chương trình năng lượng của Việt Nam

Ngày 5/7, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê chuẩn Dự án hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch trị giá 2,37 triệu USD.

Ngày 5/7, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê chuẩn Dự án hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch trị giá 2,37 triệu USD.

Dự án nhằm nâng cao năng lực của chính phủ và các đối tác Việt Nam trong thực hiện chương trình năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt.

Ảnh minh họa: internet

Nguồn tài trợ cho dự án này lấy Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và gồm ba phần.

Phần thứ nhất là lập kế hoạch hành động sử dụng năng lượng một cách hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, có giá trị tăng trưởng cao và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Phần thứ hai là phát triển các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng.

Phần thứ ba là tăng cường năng lực quản lý, giám sát và đánh giá chương trình thông qua sự trợ giúp của giới chuyên gia và đào tạo để thực hiện, giám sát, đánh giá các dự án, chương trình và chính sách về sử dụng hiệu quả năng lượng.

Theo Vietnam+

Từ khóa: