Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Xuất siêu cả nước đạt gần 10 tỷ USD trong 10 tháng

10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

10 nhóm hàng giúp Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới

Cụ thể, Tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 7,55 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước nhưng giảm gần 5% so với so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 22,7 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước nhưng tăng 8% so với cùng kỳ. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,8 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 80,36 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 232,46 tỷ USD, tăng 16,8%, chiếm 74,3%.

Trong 10 tháng năm 2022, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn là động lực trong tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước khi chiếm tỷ trọng 86% tổng xuất khẩu cả nước; xuất khẩu nhóm hàng nông sản, lâm thủy sản chiếm 8,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,2%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 27,9 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước.

Tháng 10 có 4 nhóm hàng nhập khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên, tuy nhiên có tới 3 nhóm giảm kim ngạch so với tháng trước. Cao nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,49 tỷ USD, giảm 3,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,4 tỷ USD, giảm 3,3%; vải đạt 1,065 tỷ USD, giảm 5,7%. Nhóm hàng còn lại là điện thoại và linh kiện đạt gần 2 tỷ USD, tăng 5,7%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, hết tháng 10, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 616 tỷ USD đẫn đến xuất siêu đạt 9,65 tỷ USD.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: