7 năm trước

50 tỷ đồng cho đề án giáo dục cho đồng bào dân tộc

Ngày 1/7, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và Chương trình hành động triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Ngày 1/7, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và Chương trình hành động triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.


Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Minh Thắng nhấn mạnh trong chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 có 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.

Dự kiến, các chương trình, chính sách, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục dành cho đồng bào dân tộc có tổng mức kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó là những mục tiêu đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc...

Góp ý cho các dự thảo, nhiều đại biểu cho rằng cần tập trung vào hai nội dung quan trọng là phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn nét văn hóa riêng của đồng bào, đồng thời mở rộng việc dạy và học ngôn ngữ dân tộc, chú trọng công tác thu hút nguồn nhân lực cho vùng dân tộc.

Những nhiệm vụ và giải pháp để phát triển vùng dân tộc nên cụ thể và tách riêng với những chương trình khác (như chương trình xây dựng nông thôn mới) để tránh nhầm lẫn và chồng chéo.

Bảo Trân
theo TTXVN

Từ khóa: