5 năm trước

80 cầu treo dân sinh sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán

Chiều 23/1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, hiện đã có 35 nhà thầu được lựa chọn đang đồng loạt triển khai thi công 130 cầu treo dân sinh, phấn đấu trước Tết Âm lịch Ất Mùi sẽ cơ bản hoàn thành 80 cầu, toàn bộ số cầu còn lại sẽ hoàn thành trước 30/6/2015.


Cầu treo dân sinh là mơ ước của nhiều địa phương vùng cao. Ảnh minh họa: Vietnamplus.vn

Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020 và Bộ GTVT được giao nhiệm vụ lập Đề án.

Thực hiện chỉ đạo nói trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã lập và trình Thủ tướng Đề án với nội dung: Xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 28/4/2014, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 570/TTg-KTN đồng ý giao Bộ GTVT phê duyệt Đề án. Ngày 20/5/2014, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án này.

Để có thể triển khai ngay Dự án trong khi chưa được Chính phủ bố trí vốn, tại Thông báo số 431/TB-BGTVT ngày 7/5/2014, Bộ GTVT đã có chủ trương lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước (không tính lãi) để triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành toàn bộ Dự án (186 cầu/28 tỉnh) trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời, phải bảo đảm chất lượng, an toàn trong thi công và khai thác, sử dụng.

Ngày 7/11/2014, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã ban hành nghị quyết “Tăng số lượng nhà thầu xây lắp để đẩy mạnh công tác thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch vào tháng 6/2015, kiên quyết thay thế những đơn vị triển khai, thực hiện chậm tiến độ”.

Đến ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng trước nguồn ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng để thực hiện Đề án. Để có thêm nguồn kinh phí hoàn thành toàn bộ 186 cầu, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án huy động vốn.

Quá trình triển khai đề án đã gặp không ít khó khăn về vốn, việc khảo sát thiết kế và triển khai thi công phải thực hiện với địa bàn rộng, phân tán trên các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên xa xôi, hẻo lánh, tuy nhiên, với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất, việc xây dựng các cầu treo dân sinh đang được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành Dự án vào 30/6/2015.

T.A
theo Thanh tra

Từ khóa: