8 năm trước

An toàn là trên hết

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy nhiên, anh chàng này lại khác!

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy nhiên, anh chàng này lại khác!

Nhìn thấy nàng dựng đèn đỏ

Chàng bắt chuyện ngay 

Rồi đèn bật xanh cả hai cùng tiến lên và đâm phải nhau

Chàng đã không "tiếc mình" dạy dỗ nàng một trận là "xe máy phải nhường xe đạp"

Hiếm ai có "dũng khi" đối xử với người đẹp như thế này

Moonie

Từ khóa: