7 năm trước

Cán bộ thủy sản dùng tiền cho người nghèo để liên hoan

Tổ chức lớp học cho người nghèo nhưng khi quyết toán tiền cho học viên, 3 cán bộ đã kê cao hơn so với thực tế đã chi và để ngoài sổ sách hàng chục triệu đồng.

Tổ chức lớp học cho người nghèo nhưng khi quyết toán tiền cho học viên, 3 cán bộ  đã kê cao hơn so với thực tế đã chi và để ngoài sổ sách hàng chục triệu đồng.

Chiều ngày 19/6, ông Liêu Trung Ngươn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - cho biết đã kỷ luật cách chức Bí thư Chi bộ và giáng chức Giám đốc Trung tâm thuỷ sản tỉnh Long An đối với ông Phạm Phú Hùng. Kế toán trung tâm này là bà Lê Thị Ngọc Hương bị kỷ luật khiển trách.

Những người tổ chức lớp học dùng tiền thuê ao đầm của nông dân để tổ chức liên hoan. 

Ngoài ra, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An còn kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng ông Ngô Bảo Quốc, Trưởng trạm khuyến ngư vùng hạ thuộc chi bộ Trung tâm thuỷ sản Long An.

Theo kết luận thanh tra, những cán bộ vừa bị kỷ luật có liên quan đến việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người nghèo nhưng khi quyết toán tiền chi cho học viên đã nâng số tiền chi thực tế từ 150.000 đồng/học viên lên 240.000 đồng/học viên. Đối với tiền chi thuê địa điểm lớp học, trung tâm thủy sản ký hợp đồng với các hộ dân nhưng thực tế không trả tiền mà dùng số tiền này để tiệc tùng. Khi triển khai các mô hình nuôi tôm càng xanh, nuôi cá lóc, nuôi cá rô đồng, trung tâm thủy sản chưa thực hiện đầy đủ so với quyết toán hơn 163 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm thủy sản Long An còn để ngoài sổ sách kế toán nguồn thu quản lý đề tài khoa học từ năm 2008-2011 với hơn 43 triệu đồng.

VÕ DŨNG
Theo Infonet

Từ khóa: