Sự kiện hot
3 tháng trước

Cập nhật FPT: Tăng trưởng lợi nhuận tăng tốc trong quý IV, giá trị hợp đồng CNTT mới cao

Công ty Cổ phần FPT (FPT) công bố KQKD năm 2020 sơ bộ với doanh thu đạt 29,8 nghìn tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ).

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần FPT (FPT).

Theo VCSC, KQKD năm 2020 chủ yếu đến từ 3 mảng kinh doanh cốt lõi của FPT: Xuất khẩu Phần mềm (XKPM), Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục. KQKD này cho thấy LNST sau lợi ích CĐTS tăng 30% YoY trong quý IV/2020 so với mức 7% YoY trong 9 tháng năm 2020, VCSC cho rằng diễn biến này một phần đến từ tăng trưởng doanh thu mảng XKPM tăng tốc và mức cơ sở lợi nhuận thấp trong quý IV/2019.

VCSC lưu ý rằng trong năm 2019, biên LNTT mảng XKPM giảm trong quý IV do sự phân bổ không đồng đều của chi phí thưởng cho nhân viên CNTT giữa các quý, trường hợp này không lặp lại trong năm 2020. LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020 của FPT vượt kỳ vọng của VCSC nhờ mảng công nghệ (bao gồm XKPM và CNTT trong nước) và mảng giáo dục. KQKD này củng cố quan điểm của VCSC cho FPT.

Nguồn: VCSC

Nguồn: VCSC

XKPM: Doanh thu +11%, LNTT +14% YoY khi đóng góp lớn hơn của dịch vụ Chuyển đổi số (DX) thúc đẩy biên lợi nhuận trong khi tăng trưởng doanh thu quý IV cải thiện so với quý trước (QoQ). Doanh thu mảng DX tăng mạnh 31% YoY trong năm 2020, chiếm 27% tổng doanh thu mảng XKPM so với mức 23% trong năm 2019. Nhờ đóng góp lớn hơn của mảng DX và năng suất lao động cao hơn, biên LNTT của mảng XKPM tăng 50 điểm cơ bản YoY đạt 16,4% trong năm 2020.

Trong khi đó, theo ước tính của VCSC, tăng trưởng doanh thu mảng XKPM đạt 11% trong quý IV/2020, so với mức đáy 4% trong quý III/2020, VCSC cho rằng mức tăng này đến từ sự phục hồi của chi tiêu CNTT toàn cầu và tiến độ triển khai dự án của FPT. Ngoài ra, giá trị hợp đồng ký mới tăng 23% YoY, đạt 13,1 nghìn tỷ đồng trong năm 2020. Đáng chú ý, số lượng hợp động có giá trị từ 1 triệu USD và số khách hàng có giá trị từ 500.000 USD trở lên của FPT cũng tăng lần lượt 38% YoY và 19% YoY trong năm 2020.

Dịch vụ Viễn thông: Doanh thu +11%, LNTT +22% YoY nhờ thuê bao băng thông rộng và Pay TV tăng trưởng 2 chữ số cùng với biên lợi nhuận gia tăng. Trong năm 2020, doanh thu băng thông rộng tăng 11% YoY nhờ tổng lượng thuê bao tăng trưởng trong khoảng 10%-13%, bù đắp cho mức giảm ở doanh thu trung bình từng thuê bao (ARPU) khi FPT tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành cấp 2 và cấp 3. Biên LNTT mảng Viễn thông tăng đạt 16,7% trong năm 2020 so với mức 15,2% trong năm 2019, nhờ các nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT – bao gồm chi phí marketing thấp hơn – bên cạnh khoản lợi nhuận nhỏ từ mảng Pay TV (so với lỗ ròng trong năm 2019), được hỗ trợ từ lợi thế kinh tế về quy mô (tăng trưởng doanh thu Pay TV khoảng 30% trong năm 2020).

Giáo dục: Tăng trưởng doanh thu và LNTT mảng Giáo dục ở mức 2 chữ số nhờ lượng sinh viên mới cao. Trong 2020, FPT Education ghi nhận tổng số lượng sinh viên tăng 30% YoY đạt 52.000 người, hỗ trợ doanh thu mảng Giáo dục tăng 22% đạt 2,1 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: