Sự kiện hot
3 tháng trước

Cập nhật TDM: Tăng trưởng sản lượng bán mạnh mẽ trong quý IV/2020

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý IV/2020 với lợi nhuận sau thuế (LNST) báo cáo giảm mạnh 41% so với cùng kỳ đạt 53 tỷ đồng khi công ty không thể ghi nhận thu nhập cổ tức từ CTCP Nước Môi trường Bình Dương (HSX: BWE) – công ty liên kết sở hữu 38,5%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM).

Theo VCSC, ngày ghi nhận cổ tức 2020 của BWE sẽ thực hiện trong tháng 1/2021 thay vì VCSC giả định vào 31/12/2020 và tương ứng đóng góp cho KQKD của TDM trong quý I/2021.

Trong năm 2020, LNST giảm còn 173 tỷ đồng (-15% YoY) do thu nhập cổ tức thấp hơn và chi phí khấu hao cao hơn. Chi phí khấu hao cao hơn đến từ thay đổi chính sách sang thời hạn khấu hao ngắn hơn và khấu hao tài sản mới – cụ thể nhà máy nước mới Dĩ An Giai đoạn 3, vốn đi vào hoạt động vào tháng 2/2020 và bắt đầu ghi nhận chi phí khấu hao vào quý 4/2020 (khi quyết toán XDCB hoàn tất).

LNST báo cáo năm 2020 hoàn thành 68% dự báo cả năm của VCSC khi công ty không ghi nhận thu nhập cổ tức từ BWE, mà VCSC từng giả định sẽ được ghi nhận trong quý IV. Nếu VCSC điều chỉnh theo khoản thu nhập cổ tức bị trì hoãn ghi nhận này, LNST báo cáo năm 2020 phù hợp với kỳ vọng của VCSC, hoàn thành 104% dự báo năm 2020 của VCSC. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đến dự báo LNST năm 2021 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

Tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm quý IV đang trên đà phục hồi. VCSC ước tính TDM ghi nhận sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng mạnh 10% YoY trong quý IV/2020 (so với mức 8% YoY trong quý 3 và 2% YoY trong quý 2) và tăng 6% YoY trong cả năm 2020. Mức tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ trong quý IV tiếp tục khẳng định quan điểm của VCSC cho rằng hoạt động kinh doanh của các công ty tại tỉnh Bình Dương đã quay về mức bình thường sau dịch COVID-19. Do đó, doanh thu quý IV/2020 tăng 15% YoY đạt 106 tỷ đồng nhờ sản lượng nước thương phẩm tăng 10% YoY (theo ước tính của VCSC) và giá nước tăng 5%.

Trong năm 2021, VCSC kỳ vọng sản lượng nước thương phẩm sẽ tăng trưởng cao hơn ở mức 21% YoY đạt 75 triệu m3 nhờ hiệu suất hoạt động cao hơn của nhà máy nước Dĩ An giai đoạn 3 mới (100.000 m3/ngày, đi vào hoạt động vào tháng 2/2020).

BWE đã công bố KQKD sơ bộ năm 2020 phù hợp với kỳ vọng của VCSC, với sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng 7% YoY (165 triệu m3), doanh thu đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (+24% YoY) và LNST đạt 526 tỷ đồng (+11% YoY). KQKD này lần lượt hoàn thành 104% và 101% dự báo doanh thu và LNST cả năm tương ứng của VCSC.

Ngoài ra, BWE đã đưa ra kế hoạch cho năm 2021 với doanh thu đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNST đạt 530 tỷ đồng (+1% YoY), dựa theo giả định tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm đạt 6% YoY.

VCSC cho rằng mục tiêu này là thận trọng khi VCSC kỳ vọng tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm năm 2021 sẽ cao hơn nhiều so với mức thấp trong năm 2020 (7% YoY). Hiện tại, VCSC dự báo doanh thu và LNST năm 2021 lần lượt đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và 606 tỷ đồng (+16% YoY) với giả định sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng 14% YoY.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: