8 năm trước

Chơi xỏ: Cảnh sát cũng "xỏ xiên"

Khi ông chú cảnh sát muốn "nổ" một tí...

Khi ông chú cảnh sát muốn "nổ" một tí...

Ông chú cảnh sát khoe mẽ, lôi súng ra biểu diễn

Ai nhìn cũng phải ngạc nhiên

Rồi bỗng súng rơi và phát nổ trúng anh thợ điện

Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.

Moonie

Từ khóa: